Contact Details

Marae Site Address: 440 Rewatu Rd, Poroporo. WHAKATĀNE

 

Rewatu Marae Committee
 

Chair Aaron Smith

 0278417484

 

 Secretary

 Patariki Fairley

   

 Treasurer

 June Lewis

   

 Marae Bookings

 Audrey Paul

   

Ngāti Awa Hapū Rep

Huia Brown

   

 Website 1

 Vicki Murray

 0272861774

 vicrangi@hotmail.com

Website 2 Te Tuhi Mate  0275098977

 tetuhi@xtra.co.nz

       

 

Links to other sites

 

Te Runanga o Ngati Awa website

Register with our hapū  (here)

Maori Land online (here)